Polský žid 03.03.2001 princip scénografie zavěšené v prostoru, nahoře titulkovací zařízení 
Foto: František Ortmann