La traviata 02.05.1999 Maria Tkadlčíková (Violetta Valéry), James Clark (Alfredo Germont)