Česká mše vánoční 06.12.1998 vánoční dekorace jako součást scénografie
Foto: Oldřich Pernica