Česká mše vánoční 06.12.1998 vánoční zastavení: vlevo Jiří Reinsberg
Foto: Oldřich Pernica