Česká mše vánoční 06.12.1998 Sylva Čmugrová (alt), Aleš Briscein (tenor)
Foto: Oldřich Pernica