Romeo a Julie - 21.04.2016, Jana Šrejma Kačírková (Julie), Martin Šrejma (Romeo)
Foto: Patrik Borecký