Romeo a Julie - 21.04.2016, Jana Šrejma Kačírková (Julie), Martin Bárta (Capulet)
Foto: Hana Smejkalová