Romeo a Julie - 21.04.2016, M. Šrejma (Romeo), J. Šrejma Kačírková (Julie), R. Vocel (Bratr Lorenzo)
Foto: Hana Smejkalová