Námluvy Pelopovy - 01.12.1923, Jarmila Kronbauerová (Hippodamie)