Námluvy Pelopovy - 01.12.1923, celková scéna (4. dějství, V. obraz)
Foto: Karel Váňa