Elektra - 10.06.2016, Susan Bullock (Elektra), Rosalind Plowright (Klytaimnestra)
Foto: Hana Smejkalová