Lolita - 03.10.2019, Veronika Hajnová (Charlotte), Petr Sokolov (Humbert)
Foto: Hana Smejkalová