Figarova svatba - 09.02.2002, Simona Houda-Šaturová, Martin Malachovský, Iveta Jiříková
Foto: Hana Smejkalová