Pan Paul - 19.05.1995 (Bronislav Poloczek)
Foto: Hana Smejkalová