Figarova svatba - 09.02.2002, Jana Štefáčková (Cherubino), Simona Houda-Šaturová (Susanna)
Foto: Hana Smejkalová