Figarova svatba - 09.02.2002, Roman Janál, Jana Štefáčková, Simona Houda-Šaturová
Foto: Hana Smejkalová