Rain - 09.06.2016, Kramešová, Maříková, Pera, Šimáková, Moreno Gasulla
Foto: Hana Smejkalová