Figarova svatba - 09.02.2002, Simona Houda-Šaturová (Susanna), Roman Janál (Il conte di Almaviva)
Foto: Hana Smejkalová