Figarova svatba - 09.02.2002, R. Janál, B. Maršík, M. Malachovský, S. Houda-Šaturová
Foto: Hana Smejkalová