Figarova svatba - 09.02.2002, Helena Kaupová (La contessa), Simona Houda-Šaturová (Susanna)
Foto: Hana Smejkalová