Figarova svatba - 09.02.2002, Simona Houda-Šaturová, Martin Malachovský, Helena Kaupová
Foto: Hana Smejkalová