Figarova svatba - 09.02.2002, Martin Babjak, Jana Štefáčková, Simona Houda-Šaturová
Foto: Hana Smejkalová