Figarova svatba - 09.02.2002, Simona Houda-Šaturová (Susanna), Jana Štefáčková (Cherubino)
Foto: Hana Smejkalová