Figarova svatba - 09.02.2002, Simona Houda-Šaturová, Helena Kaupová, Martin Babjak
Foto: Hana Smejkalová