Libuše - 11.05.1995, Vladimír Okénko, Eva Urbanová, Jiří Sulženko
Foto: Hana Smejkalová