Sedlák kavalír - 26.11.1994 (Miroslav Švejda, Jaroslava Horská-Maxová)
Foto: Hana Smejkalová