Sedlák kavalír - 26.11.1994 (Yvona Škvárová, Jiří Sulženko)
Foto: Hana Smejkalová