Sedlák kavalír - 26.11.1994, Yvona Škvárová (Santuzza), Jiří Sulženko (Alfio)
Foto: Hana Smejkalová