Sedlák kavalír - 26.11.1994 (Miroslav Švejda, Eva Urbanová)
Foto: Hana Smejkalová