Sedlák kavalír - 22.08.1944, Miluše Dvořáková (Lola)
Foto: Josef Heinrich