Učitel a žák - 01.12.1945, Milada Vildová (Teta), Alexandra Myšková (Marie)
Foto: Josef Heinrich