Spalovač mrtvol - 15.12.2016, scéna (Panoptikum)
Foto: Hana Smejkalová