Spalovač mrtvol - 15.12.2016, Radúz Mácha (Milivoj), Klára Sedláčková-Oltová (Erna, v pozadí)
Foto: Hana Smejkalová