Fantom Opery 10.04.2008 Richard Hlinka (Fantom), Thais Martins (Christina Daaé)
Foto: Irena Vodáková