Fantom Opery 10.04.2008 Nelly Danko (Paní Sorelliová), Zuzana Hvízdalová (Christina Daaé)
Foto: Irena Vodáková