Pražský žid - 23.02.1946, František Filipovský (Přibík Jeníšek)
Foto: Josef Heinrich