Aspects - 14.06.2018, G. Sarno, T. Moldoveanu, M. Matějková, D. di Cristo, F. Ievoli
Foto: Hana Smejkalová