Poprask v opeře - 09.02.2017, Jana Horáková Levicová (Luigia), Marek Gurbaľ (Agata)
Foto: Hana Smejkalová