Poprask v opeře - 09.02.2017, Marek Gurbaľ (Agata), Jana Sibera (Daria)
Foto: Hana Smejkalová