Poprask v opeře - 09.02.2017, Marek Gurbaľ (Agata)
Foto: Hana Smejkalová