Nabucco - 28.06.2018, K. Kolar, M. Bárta, R. Vocel, J. Sýkorová, S. Procházková, M. Šrejma
Foto: Hana Smejkalová