Krakatit - 20.04.2017, V. W. Kraus (Otakar), A. Poláčková (Princezna), J. Moravec (Prokop)
Foto: Hana Smejkalová