Zelená knížka - 27.03.1946, Zdeněk Borovec (Frantík Severýn), Alena Kautská (Bílková)
Foto: Josef Heinrich