Zelená knížka - 27.03.1946, V. Běloušek (Frantík Severýn), Eva Jedličková (Věra Kolísková)
Foto: Josef Heinrich