Figarova svatba - 01.02.2018, Jiří Hájek (Hrabě), Jana Šrejma Kačírková (Hraběnka) 
Foto: Hana Smejkalová