Médeia 09.12.1992 (Jiří Štěpnička, Zuzana Bydžovská)
Foto: Oldřich Pernica