Ve zpěvu hledejme úlevu - 30.04.2020, Jana Sibera, Josef Moravec, u klavíru Alexandra Borodulina
Foto: Jan Pohribný