Ve zpěvu hledejme úlevu - 30.04.2020, Jiří Brückler
Foto: Jan Pohribný