Ve zpěvu hledejme úlevu - 30.04.2020, Jiří Sulženko, u klavíru Alexandra Borodulina
Foto: Jan Pohribný