Tramvestie - 17.04.2019, Dušan Růžička
Foto: Patrik Borecký